Konsulting Strategiczny
 • Określenie zadań i priorytetów zgodnych z wizją firmy
 • Analiza sytuacji przedsiębiorstwa i otoczenia biznesowego
 • Zdefiniowanie celów strategicznych
 • Analiza zasobów
 • Zbudowanie planu działań
Doradztwo Operacyjne
Zarządzanie Tymczasowe
 • Określenie celów operacyjnych i sposobu ich realizacji
 • Ewaluacja procesów i monitoring projektów
 • Poprawa efektywności inwestycji
 • Zarządzanie zmianą/ Procesy rekrutacyjne
 • Warsztaty tematyczne
Mentoring
Leadership Coaching
Business Coaching
 • Ustrukturyzowane indywidualne spotkania
 • Wymiana doświadczeń
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych i motywacyjnych
 • Rozwój kompetencji funkcyjnych i przywódczych
 • Zagadnienia dotyczące "Work-Life Balance"
Oferta
Stay yourself with more skills.